Home / Religija / Sūra Vel-Asri

Sūra Vel-Asri

Sūra Vel-Asri

Vel-asri!
Innel-insane lefi husr.
Illellezine āmenu ve amilus-salihāti,
ve tevāsav bilhakki,
ve tevāsav bissabr.

Prijevod sūre Vel-Asri

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Tako mi vremena –
* 2. čovjek, doista, gubi,
* 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu
preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

error: Zabranjeni kopiranje !!