Home / Religija / Sura Tebbet-jedā

Sura Tebbet-jedā

Sura Tebbet-jedā
Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.
Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb.
Sejaslā nāren zāte-Leheb. Vemre-etuhū hammā-letel – hatab.
Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure Tebbet-jedā
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
* 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
* 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
* 4. i žena njegova, koja spletkari;
* 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

error: Zabranjeni kopiranje !!