Home / Religija / Sure / Sura Kevser

Sura Kevser

INNA EATAJNAKEL-KEVSER
FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
INNE SANIEKE HUVEL-EBTER

Prijevod sure:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
* 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
* 3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

error: Zabranjeni kopiranje !!