Home / Religija / Sure / Sura Ez-Zilzal

Sura Ez-Zilzal

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ.
VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ.
VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ.
BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV A‘MĀLEHUM.
FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH.
VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH.

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

KADA SE ZEMLJA NAJŽEŠĆIM POTRESOM SVOJIM POTRESE
I KADA ZEMLJA IZBACI TERETE SVOJE,
I ČOVJEK UZVIKNE: “ŠTA JOJ JE?!” –
TOGA DANA ĆE ONA VIJESTI SVOJE KAZIVATI
JER ĆE JOJ GOSPODAR TVOJ NAREDITI.
TOG DANA ĆE SE LJUDI ODVOJENO POJAVITI DA IM SE POKAŽU DJELA NJIHOVA;
ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN DOBRA – VIDJEĆE GA,
A ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN ZLA – VIDJEĆE GA.

error: Zabranjeni kopiranje !!