Home / Religija / Poučne priče / Kako budeš živio tako ćeš i umrijeti

Kako budeš živio tako ćeš i umrijeti

Ovo je priča čovjeka kojeg je Allah spasio od utapanja sa parobroda “Salim expres”. On nam priča priču o svojoj ženi koja se utopila na putu sa hadždža, rekavši: “Svi su vikali, – parobrod tone, pa sam i ja njoj rekao: ‘Hajde izlazi’. Rekla je: ‘Tako mi Allaha, neću izaći dok se propisno ne obučem’. Rekoh joj: ‘Izlazi! Propast ćemo!’ Rekla je: ‘Tako mi Gospodara, neću izaći dok potpuno hidžab ne obučem, pa ako umrem – da bar Gospodara svoga sretnem u pokornosti’.” Obukla je svoju odjeću i izašla sa svojim mužem.

Kada su svi vidjeli da se utapaju, pripila se uz muža i rekla: “Zaklinjem te Allahom, da li si zadovoljan sa mnom?” Muž je zaplakao, a ona je ponovo rekla: “Da li si zadovoljan sa mnom?”, a on je opet zaplakao. Kazala je: “ Hoću to da čujem”. Odgovorio je: “Tako mi Allaha, zadovoljan sam tobom”. Zaplakala je mlada žena i rekla: “Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik”. Ponavljala je šehadet sve dok se nije utopila. Talasi mora i morske dubine su ih rastavili. Nakon što je spašen, njen muž je plakao govoreći: “Molim Allaha da nas spoji na Ahiretu u džennetskim baščama”. Izvor: n-um.com

error: Zabranjeni kopiranje !!